اين روزهای سخت

این روزها رو کم و بیش خودتان پیگیرید.میتوانید حدس بزنید چه بار سنگینی بر دوش ماست.جلسات دقیق برای بررسی مصادیق و در نهایت بررسد صلاحیت و برنامه های افراد مطرح برای انتخاب شهردار پایتخت...

انتخابات هیات رییسه انجام شد. به اصرار خانم ابتکار و رسول کاندیدای منشی شورا شدم و بهمراه علیرضا دبیر رای آوردیم.

در کمیسیون فرهنگی هم عضو شدم تا آنجا مجالی برای انجام برنامه ها یم و پیگیری مطالبات جوانان داشته باشم.آقایان مسجد جامعی و طلایی و دبیر بهمراه خانم دکتر آباد نیز همکاران من در این کمیسیون هستند.صبح روز سه شنبه نیز دستور جلسه انتخاب شهردار است.خدا کند هر چه شود نتیجه اش برای مردم خیر باشد. 

/ 0 نظر / 25 بازدید