تهران فردا
نگاه تيزبين مردم

نیازی نیست برای نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان در شورا و البته حتما هر جای دیگری همه مردم حضور داشته باشند.خبرنگاران بعنوان نگاه تیز بین مردم شاهدان منصف همه ثانیه هایند.پیشنهادی دارم به همه خبرنگاران مطبوعات بویژه آنانکه خبرنگار حوزه هایی چون شورا و مجلس و حتی دولت هستند برای خود و در عالم مجازی و دور از همه سانسورها و محدودیتها نوع دیگری از آنچه نگاه پرسشگرشان می بیند را انعکاس دهند.البته من وبلاگ چند خبرنگار فعال که یکی از آنها هم خبرنگار شوراست را دیده ام.عالی است.شاید خودشان هم ندانند چقدر در تصمیم گیریها و نوع رفتارها و خیلی چیزهای دیگر تاثیر گذارند.از سویی دیگر خبرنگاران هر حوزه ای امروز هر کدام یک کارشناس تمام عیار در همان حوزه اند که باید از چنین فرصت و ظرفیت های ارزشمندی بهره برد.آنها می توانند در وبلاگهای خود دیدگاههای کارشناسانه و از سویی نگاه مردم را به خوبی به مسوولین منتقل کنند.مردم هم باید بدانند که نمایندگان آنها تنها آنانی که رای آورده اند نیستند.خبرنگاران که فرزندان خود همین مردمند بهترین نماینده برای پیگیری مطالبات مردمند.خسته نباشند و دست همه خبرنگارن درد نکند.فقط نگویید روز ۱۷ مرداد به یادتان هستیم.همه سال روز شماست.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٤/۳ - هادی ساعی