تهران فردا
سلام دوباره

پوزش از اینکه سفر به چین برای مسابقات جهانی باعث شد ۲ هفته خدمت نرسم.ناداوری در بازیها باعث شد از قهرمانی جا بمونم.این هم حکایتیه دوستان.شورا هم که خیلی جدی و خوب داره پیش میره.به زودی بیشتر و مفصلتر از شورا برایتان خواهم گفت.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٧ - هادی ساعی