تهران فردا
سلام به همه انانیکه قلبشان به عشق ایران می تپد

امیدوارم فرصت مرا یاری دهد تا حداقل هفته ای یکبار بتوانم وبلاگ را ابدیت کنم.در این وبلاگ از ایران عزیز و تهران بزرگ و نیز کارهای که انجام داده و نیز کارهای پیش رو خواهم نوشت.                                                                     تا بعد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٦ - هادی ساعی